meer dan vervoer
van a naar b

De Vier Gewesten (DVG)

DVG Personenvervoer (statutair: De Vier Gewesten BV) is een landelijke franchiseorganisatie van taxi- en touringcarondernemingen. Zij streeft naar een optimaal opererend netwerk van personenvervoer dat landelijk kan inspelen op de wensen van ondernemers en opdrachtgevers. Door gebruik te maken van het imago en de expertise van DVG kunnen de zelfstandige ondernemers vervoer leveren, met continue kwaliteit en service, in combinatie met een scherpe prijsstelling.

Door de krachten te bundelen kunnen de zelfstandige ondernemers die bij DVG aangesloten zijn de door de markt gewenste grootschaligheid bieden. Dit is bevorderlijk voor de efficiëntie en het maakt de exploitatie van regionale vervoersystemen mogelijk. Daarnaast kunnen zij de kracht van hun lokale bekendheid en betrokkenheid behouden. Hierdoor kunnen aangesloten ondernemers maatwerk en kwaliteit leveren aan de klant. Kortom: DVG koppelt vergaande professionaliteit aan goed ondernemerschap!

Voor iedere vervoersvraag een passende oplossing.
DVG bestaat reeds sinds 1992. Het werkgebied van DVG heeft zich in de loop der jaren uitgebreid tot geheel Nederland. Bij de ongeveer 125 aangesloten bedrijven (in totaal ongeveer 170 vestigingen) zijn circa 7.500 mensen werkzaam. Ze beschikken gezamenlijk over circa 5.000 voertuigen, variërend van taxi’s, taxibusjes, rolstoelbussen, vip-voertuigen en touringcars. Door de bundeling van taxi- en touringcarbedrijven is DVG in staat voor vrijwel iedere vervoersvraag een passende oplossing aan te bieden. Daarbij kan het gaan om een incidentele vervoersopdracht, maar ook om langlopende contracten met overheden (zoals een gemeente of provincie), bedrijven of instellingen. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • Vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO )
  • Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)
  • Zittend ziekenvervoer
  • Leerlingenvervoer
  • Woon- werkvervoer
  • Directie- en VIP-vervoer
  • Vervoer in het kader van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)