meer dan vervoer
van a naar b

Zittend ziekenvervoer

Vloettax heeft met diverse zorgverzekeraars contracten afgesloten voor het zittend ziekenvervoer in de provincie Flevoland en directe omgeving. Vloettax streeft naar optimale zorg voor de patiënten en houden de reis graag zo kort mogelijk.

Of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw zorgverzekeraar is afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden en aanvullende verzekeringen. Vanuit het basispakket komen de volgende patiëntengroepen voor vergoeding in aanmerking: nierdialyse, oncologie,  visueel gehandicapten, rolstoelafhankelijk en patiënten die op basis van de zogenaamde hardheidsclausule toestemming hebben gekregen van de zorgverzekeraar. Verzekerden uit deze groepen kunnen zich vervolgens tot hun verzekeraar wenden om een vervoersmachtiging aan te vragen.

Op het moment dat u vervoerd wilt worden dient deze vervoersmachtiging in ons bezit te zijn. Deze worden digitaal in ons systeem gemeld door uw zorgverzekeraar.
Vervolgens kunt u de rit telefonisch reserveren via de Vervoerslijn van uw Zorgverzekeraar of rechtstreeks naar 0527 61 63 36.

Voor telefoonnummers en informatie over
het "Zittend Ziekenvervoer" klik hier!